Manufacturing facilities – Singapore – Melayu

Slide
KILANG DI SINGAPURA

Singapura mempunyai piawaian yang tinggi dan prosedur audit dalaman yang komprehensif digunakan di semua kemudahan serantau untuk memastikan kualiti yang konsisten.