digunakan di seluruh dunia selama 
lebih 90 tahun

LKF DI RANTAU,

KEMUDAHAN PENGILANGAN

Selaras dengan komitmen pengasasnya Leung Yun Chee terhadap kualiti, semua kilang LKF mematuhi piawaian antarabangsa dan pensijilan yang sangat ketat. LKF Medical menjadi salah satu daripada pengeluar minyak berubat pertama yang telah mendapatkan pengiktirafan ISO-9001 untuk kawalan kualiti yang sangat baik.

SINGAPURA KILANG DI SINGAPURA

Singapura mempunyai piawaian yang tinggi dan prosedur audit dalaman yang komprehensif digunakan di semua kemudahan serantau untuk memastikan kualiti yang konsisten.

CHINA KILANG DI CHINA

MALAYSIA KILANG DI MALAYSIA

INDONESIA KILANG DI INDONESIA

VIETNAM KILANG DI VIETNAM